En ångslup är rent tekniskt “en med ångmaskin försedd slup, således ett halvdäckat fartyg” där “endast för- och akterdäck finnes och mellan dessa ett utrymme med durkar eller – hos större ångslupar – ett nedsänkt däck”
I passagerartrafik “försågs slupen snart medinbyggd salong och I skyddade vatten som älvar och floder förekom att taket försågs med styrbrygga och kanske även ett övre däck eller rentav salong för passagerare”.
“En stor slup kan därför utseendemässigt likna ett heldäckat passagerarångfartyg, det vill säga ett fartyg med obrutet däck”.

Allt är alltså inte vad det synas vara. Eller sägs vara.
Som debatten för några månader sedan där en professor – som visade sig inte ens vara professor – talade om “skräpytor” när han menade allt utanför storstaden.
Så fel han hade.
På alla sätt och vis. Och vis var ju inte vad han framstod som.

Här på Kloten har vi för övrigt haft en ångslup. Den hette Tärnan och lade liksom pråmen Aron och andra träpråmar till vid Klotens hamn.
Tärnan, Aron och de andra är borta.
Kloten och sjöarna Stora Kloten och Långvattnet är kvar.

Kom hit och njut av det som inte sägs vara utan faktiskt är.
Kloten.
I norra delen av Örebro län väldigt nära Dalarna.
Kloten – lite grann på gränsen…