Klotens industrihistoria är inte vilken historia som helst. Om man vill spetsa till det så kan man säga att Grängesbergsbolaget, ett av landets största företag bildades här.
I Kloten fanns  det järnväg, ångsåg, hamn och skogsnäring, samt en hytta som med bruk sysselsatte ett stort antal människor och som mest uppskattades det till över 1000 bofasta personer i byn, idag bor det ett 40-tal.
Klotens fritidsanläggning ägs av fackföreningarna för Skogs, Trä och Grafisk bransch och står idag stadigt på grunderna från den gamla ångsågen. Den som ser sig omkring kan snart se resterna från den tiden.
Klotens hytta med anor från 1678 är idag fiskodling, nedanför fiskodlingen ser man med lite fantasi Klotens hamn där malm från hyttorna i Nyfors, Bredsjö och Korslångssmedja lossades, kolet till hyttan kom ofta även den vägen. Och strax ovanför ligger fortfarande Klotens herrgård. På den branta järnvägen kom även Gustav V för att jaga älg i Kloten, dagens konung är lika flitig jägare och den kungliga älgjakten i Kloten har blivit en tradition och ett stort medialt skådespel.
Järnvägen mellan Bånghammar och Kloten är en speciell historia eftersom det är stora höjdskillnader mellan orterna, som mest en lutning på 33 %. Efter mycket tekniskt grubbleri och försök att hitta lösningar så kunde man med hjälpa av broar reducera lutningen till som mest 25 % i stället. Tågen som trafikerade var på grund av detta multipelkopplade. Klotgeta som loket hette längst fram drog uppför och sista loket i tåget som sköt på hette Bocken. Det lär även ha funnits ett lok i mitten vid tunga transporter, det loket fick namnet Killingen. På julafton 1875 kunde det första tåget nå Klotens station efter en premiärtur på 22 km. 1934 lades sågen i Kloten ned, Domänstyrelsen hade beslutat om samproduktion med sågen i Skinnskatteberg och detta blev även dödsstöten för Kloten – Bånghammars järnväg som också lades ned samma år.

Hyttan 5935

Klotens hytta med kloten sjön i förgrunden. Hyttan är idag fiskodling.

Ångsågen 5937

Ångsågen vid Långvattnet. Där den stora byggnaden står ligger idag vår tennisbana.

 

 

FRÅN ÅNGSÅGEN 5941

Den här utsikten har du idag från vår matsal. Paret som promenerar gör det på lilla trallbanan som gick mellan kolgården och ångsågen. Bilden troligen från 1920.

Herrgård hamn

Ångslupen Tärnan ligger förtöjd vid brukskontoret i Klotens hamn. I bakgrunden syns Herrgården skymta fram.

Hamnen 5927

Klotens hamn. Ångslupen Tärnan, pråmen Aron och äldre trädpråmar syns i förgrunden.